ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO:

TUS

Czyli Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, podczas których dzieci uczą się funkcjonowania w grupie. Ćwiczą umiejętność porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania konfliktów, a także rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Współpraca w grupie jest bardzo cenną umiejętnością.

Bajki-pomagajki

Bajki, baśnie i drama mają swą terapeutyczną moc. Zajęcia te wzbogacają wiedzę dziecka o sobie i otaczającym je świecie, redukują napięcia oraz rozwijają wyobraźnię. Wspólnie czytamy bajki, wcielamy się w różne role, a także sami twprzymy scenariusze nowych opowieści. Bajki-pomagajki pozwalają dzieciom na niezwykłą aktywność twórczą.

Strona ciała z drugą działa

Są to zajęcia wspomagające rozwój obu półkul mózgu. Czynnościami wymagającej współpracy między półkulami są m.in.cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie, czy wiązanie butów. Dzieci uczą się m.in. poznawać prawidłowe wzorce ruchowe.

Angielski

Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w oparciu o cztery znane metody nauczania języka obcego: TPR (total physical response), CLA (communicative language teaching), Songs Stories Teaching Method, Direct Method oraz w oparciu o autorską metodę nauczania języka angielskiego w przedszkolu tj. Playgroup Approach.

Sprawne łapki

Zajęcia wspierające rozwój umiejętności grafomotorycznych. Proponowane aktywności ukierunkowane są na całościowy rozwój dziecka, mają na celu poprawę stabilizacji posturalnej, percepcji czuciowej, wzrokowej, koordynacji bilateralnej, manipulacji i chwytu. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z wykorzystaniem różnych przedmiotów codziennego użytku.

 

Sensoplastyka

Zajęcia te dają dzieciom okazję do wielozmysłowego rozwoju. Wykorzystujemy różne produkty i materiały z życia codziennego, dzięki którym nie tylko wspieramy rozwój wszystkich zmysłów, ale także dajemy dzieciom możliwość swobodnej ekspresji twórczej.

Zajęcia relaksacyjne

Żyjemy w rozpędzonym świecie. Na co dzień "atakowani" jesteśmy szeregiem bodźców, dlatego tak ważne jest aby umieć się zatrzymać i ze spokojem i uważnością obserwować otaczający nas świat. Zajęcia relaksacyjne zawierają w sobie element praktyki mindfulness.

 

Gimnastyka buzi i języka

To zajęcia logopedyczne usprawniające narząd mowy. Ćwiczymy nasze policzki, podniebienie, język; uczymy się prawidłowo oddychać, przełykać, rzuć. Wszystko oczywiście w formie zabawy. Na zajęciach dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się tworzyć dłuższe wypowiedzi, a także słuchać ze zrozumieniem.

Logorytmika

Zajęcia, które wykorzystują możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo - ruchową i ruchową dziecka. Likwidują zaburzenia współtowarzyszące wadom wymowy, a także dysfunkcje, które je powodują. Mają korzystny wpływ na osobowość dziecka, inwencję twórczą, usprawniają jego aparat mięśniowo - ruchowy i uwrażliwiają je na zjawiska akustyczne.

JAK PRACUJEMY?

METODA PROJEKTOWA

Zdecydowanie naszą ulubioną metodą nauki jest metoda projektowa. Pozwala ona przedstawiać dany obszar tematyczny w sposób wzbudzający ciekawość dziecka, jego zaangażowanie, a także poczucie sprawstwa w procesie zdobywania wiedzy.

POMOCE MULTIMEDIALNE

Dodatkowo w naszej pracy wykorzystujemy ekran multimedialny, projektor oraz podłogę multimedialną. Te elementy nie tylko zwiększają atrakcyjność realizowanego tematu, ale także wpływają na rozwój umiejętności cyfrowych dzieci.  

WYDARZENIA SZCZEGÓLNE:

URODZINY

Taki mamy zwyczaj - świętujemy urodziny każdego z naszych dzieci. Zawsze jest tort, życzenia i wspólna zabawa.

WYCIECZKI/GOŚĆ SPECJALNY

 

Raz w miesiącu lubimy wyruszyć w jakąś krótszą bądź dłuższą podróż poza mury naszego przedszkola. Jeśli akurat w danym miesiącu z różnych względów nie zaplanowaliśmy wycieczki, zapraszamy do nas gościa specjalnego.