W naszej palcówce pracujemy z dziećmi w oparciu o techniki Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Dzięki temu każdy mały człowiek jest u nas traktowany indywidualnie, co wpływa pozytywnie na jego rozwój intelektualny, poznawczy oraz społeczny. Grupy są kameralne, tak aby przedszkolaki czuły się w nich bezpiecznie i komfortowo. Wzmacniamy posiadane już umiejętności w taki sposób aby ułatwić im nabywanie kolejnych. W każdej grupie jest nauczyciel wychowawca oraz asystent nauczyciela, który pomaga i podpowiada dzieciom, w sytuacjach kiedy tego potrzebują. Grupy są mieszane wiekowo dzięki czemu przedszkolaki czują się u nas jak w jednej wielkiej rodzinie, gdzie jest starsze i młodsze rodzeństwo. Dzieci starsze pomagają młodszym ucząc się przy tym empatii, jednocześnie wzmacniając swoją samoocenę i poczucie odpowiedzialności. W naturalny sposób młodsze uczą się od starszych. Dostosowujemy środowisko i sposób uczenia do potrzeb i możliwości ucznia. Skupiamy się na rozwoju takich umiejętności jak: nawiązywanie dobrych relacji, kreatywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami, samodzielność.

Pracujemy w zespole specjalistów, którzy dzielą się ze sobą spostrzeżeniami na temat dzieci. Dzięki temu nasze oddziaływania są spójne, umożliwiająca osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Posiadamy bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i pasje naszych podopiecznych.

Empatia, otwartość na świat i szacunek do drugiego człowieka to wartości, które chcemy przekazać naszym podopiecznym.

Do naszego przedszkola przyjmujemy także dzieci z orzeczeniem ze spektrum autyzmu. 
Twoje dziecko posiada takie orzeczenie, zobacz jak wygląda proces rekrutacji.

Chcesz poznać naszą kadrę?