ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO:

TUS

Czyli Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia, podczas których dzieci uczą się funkcjonowania w grupie. Ćwiczą umiejętność porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania konfliktów, a także rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Współpraca w grupie jest bardzo cenną umiejętnością.
.

Sensoplastyka

Zajęcia te dają dzieciom okazję do wielozmysłowego rozwoju. Wykorzystujemy różne produkty i materiały z życia codziennego, dzięki którym nie tylko wspieramy rozwój wszystkich zmysłów, ale także dajemy dzieciom możliwość swobodnej ekspresji twórczej.

 

Sprawne łapki

Zajęcia wspierające rozwój umiejętności grafomotorycznych. Proponowane aktywności ukierunkowane są na całościowy rozwój dziecka, mają na celu poprawę stabilizacji posturalnej, percepcji czuciowej, wzrokowej, koordynacji bilateralnej, manipulacji i chwytu. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z wykorzystaniem różnych przedmiotów codziennego użytku.

Angielski

Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w oparciu o cztery znane metody nauczania języka obcego: TPR (total physical response), CLA (communicative language teaching), Songs Stories Teaching Method, Direct Method oraz w oparciu o autorską metodę nauczania języka angielskiego w przedszkolu tj. Playgroup Approach.

Gimnastyka buzi i języka

To zajęcia logopedyczne usprawniające narząd mowy. Ćwiczymy nasze policzki, podniebienie, język; uczymy się prawidłowo oddychać, przełykać, rzuć. Wszystko oczywiście w formie zabawy. Na zajęciach dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się tworzyć dłuższe wypowiedzi, a także słuchać ze zrozumieniem.

 

Zajęcia relaksacyjne

Żyjemy w rozpędzonym świecie. Na co dzień "atakowani" jesteśmy szeregiem bodźców, dlatego tak ważne jest aby umieć się zatrzymać i ze spokojem i uważnością obserwować otaczający nas świat. Zajęcia relaksacyjne zawierają w sobie element praktyki mindfulness.

.

Logorytmika

Zajęcia, które wykorzystują możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo - ruchową i ruchową dziecka. Likwidują zaburzenia współtowarzyszące wadom wymowy, a także dysfunkcje, które je powodują. Mają korzystny wpływ na osobowość dziecka, inwencję twórczą, usprawniają jego aparat mięśniowo - ruchowy i uwrażliwiają je na zjawiska akustyczne.

Bajki-pomagajki

Bajki, baśnie i drama mają swą terapeutyczną moc. Zajęcia te wzbogacają wiedzę dziecka o sobie i otaczającym je świecie, redukują napięcia oraz rozwijają wyobraźnię. Wspólnie czytamy bajki, wcielamy się w różne role, a także sami twprzymy scenariusze nowych opowieści. Bajki-pomagajki pozwalają dzieciom na niezwykłą aktywność twórczą.

Strona ciała z drugą działa

Są to zajęcia wspomagające rozwój obu półkul mózgu. Czynnościami wymagającej współpracy między półkulami są m.in.cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie, czy wiązanie butów. Dzieci uczą się m.in. poznawać prawidłowe wzorce ruchowe.

.

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI Z ORZECZENIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU:

Obok zajęć podstawowych zaadresowanych do wszystkich naszych przedszkolaków, dzieci z orzeczeniem ze spektrum autyzmu mają dodatkowo:

- indywidualne behawioralne zajęcia z psychologiem;
-  zajęcia logopedyczne;
- trening umiejętności społecznych;
- fizjoterapię;
-integrację sensoryczną.

KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI:

Zebrania

są to spotkania rodziców z wychowawcami poszczególnych grup. Omawiamy minione miesiące, przedstawiamy plany na kolejne. Dzielimy się naszymi pomysłami.

Konsultacje

Każdy rodzic może skorzystać z indywidualnego spotkania z wychowawcą dziecka bądź też nauczycielem prowadzącym określone zajęcia.

ASQ-owe listy

Wiemy, że lubisz być na bieżąco. Dlatego po każdym tygodniu, wyślemy do Ciebie specjalny list, w którym zobaczysz co robiliśmy w minionym tygodniu.

Grupa na Fb

Żeby ułatwić komunikację między Wami rodzicami, utworzyliśmy dla Was zamkniętą grupę na Fb. Możecie używać ją do wszystkiego, co związane z naszym wspólnym przedszkolem.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

robotyka