Olga Marchlik

terapeuta
Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną na WSM w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia, Neurologopedia, SWPS Warszawa

Kursy:
– Terapia Integracji Sensorycznej (I i II stopień), certyfikat nr 3007, PSTIS Warszawa