Katarzyna Chacińska

wychowawca
Absolwentka Studiów pierwszego stopnia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na warszawskiej uczelni im. M. S. Curie Skłodowskiej oraz Studia drugiego stopnia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Kursy:

– Terapia Złości i Agresji u dzieci;
– Bajkoterapia;
– Tworzenie Środowiska Terapeutycznego;
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy