Iga Nowicka

psycholog, terapeuta
Absolwentka Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku ”Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz studiów podyplomowych na kierunku „ Przygotowanie pedagogiczne” na wydziale Pedagogiki w Wyższej szkole im Pawła Wlodkowica w Warszawie.
Kursy i szkolenia:
– „Trening Umiejętności społecznych” – szkolenie
– „behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy” – kurs
-„Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”- kurs
-„Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” – kurs
-„Dokumentowanie i programowanie w SAZ” – kurs
-„Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji” – kurs
-„ Tworzenie środowiska terapeutycznego” – kurs
– „Autyzm od nauki do praktyki”- konferencja
-„ Kierownik wycieczek szkolnych” – kurs
-„ Uzależnienia Cyfrowe dzieci i młodzieży” – szkolenie

Staże:
-„ Krok po kroku” Fundacja  na rzecz dzieci Zaburzeniami Rozwoju i ich rodzin Warszawa;
– Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Umiem” i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Umiem Kraków;
– Ośrodek Szkoleniowo Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im Zbigniewa Tylewicza  Poznań.