Paulina Kruk

pomoc nauczyciela
W trakcie studiów pierwszego stopnia Edukacja Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne semestr V – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie.

Kursy:

– Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – ujęcie całościowe
– Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika
– Profesjonalny opiekun dziecka niepełnosprawnego
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy